AMFITEATR
W ŁOBZIE
16.09.2023
12:00-20:00
wstęp wolny!

Andrzej Szylar i Gieno Mientkiewicz

O Andrzeju i Gieno

Andrzej Szylar i Gieno Mientkiewicz to filary i prowodyrzy Klubu Śledziożerców. Skończyli tę samą szczecińską szkołę gastronomiczną i współpracują ze sobą od kilkudziesięciu lat. W tym czasie wspólnie napisali sporą gastro historię. Od wspólnych konceptów gastronomicznych, przez kultowy bar w „Kabarecie przy Krypcie”, animatorzy kultury, mecenasi „Dymnalii”, nieustraszeni performerzy tańczący na przykład Jezioro Łabędzie na podczas gali prowadzonej przez Stanisława Tyma. Potrafili nawet wystawić własne przedstawienia podczas Przeglądu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”. Autorzy legendarnej w kręgach kulinarnych książki „Śledzie Bałtyckie naturalnie – nieoczywiste przepisy”. Czego pokłosiem jest nietuzinkowy kanał You Tube o jakże znanej nazwie – Śledziożercy. Ubóstwiani przez kobiety, uwielbiani przez tych co pragną zakąski.

O Śledziożercach

Śledziożercy to nieformalna ale ściśle określona grupa pasjonatów gotowania. Od 2001 roku spotkają się prawie regularnie trzy razy w roku w miesiącach na literkę L – luty, lipiec, listopad. Miejscem klubowym Śledziożerców jest szczecińska restauracja „Na Kuncu Korytarza”. Tam odbywają swoje biesiady, tam inspirują się do nowych eksperymentów, tam czasami na takie kolacje zapraszają gości. W herbie mają śledzia, ale kochają każdą rybę pod warunkiem że jest śledziem. Im bardziej szalony kulinarny pomysł tym droższy ich sercu. raczej nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

dr inż. Andrzej Gantner

Wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Komitetu nauk o żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.

Joanna Żochowska-Kujawska

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa.
Prowadzi badania w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych surowców pochodzenia zwierzęcego w produkcji wyrobów mięsnych skierowanych do współczesnego konsumenta – żywności o polepszonej wartości odżywczej oraz jakości sensorycznej, koncentrując się zwłaszcza na surowcach lokalnych, małocennych, a także tradycyjnych procesach technologicznych. W kręgu zainteresowań naukowych wyróżnia ponadto problemy współczesnego przemysłu mięsnego związane z poszukiwaniem nowych źródeł białka zwierzęcego. Jest autorką ponad 80 artykułów naukowych ściśle związanych z realizowaną przez nią specjalnością technologii produktów zwierzęcych, z których większość ukazała się na łamach cenionych w świecie naukowym recenzowanych czasopism m.in. Meat Science, Poultry Science, Foods, Animals, Animal Science. Jest cenionym dydaktykiem z blisko 20-letnim stażem. Prowadzi autorskie zajęcia laboratoryjne, wykłady i warsztaty zarówno dla studentów krajowych, jak realizujących program nauczania w ramach wymiany międzynarodowej, a od niedawna także młodzieży szkolnej, których tematyka sięga od podstaw przetwórstwa mięsa i drobiu, po zastosowanie biotechnologii w projektowaniu nowych produktów żywnościowych.

Mariusz Szymczak

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa.
Zawodowo zajmuje się doskonaleniem technologii rybnej z zastosowaniem metod naturalnych i biotechnologicznych, dzięki którym możemy produkować żywność o większej zawartości składników odżywczych i prozdrowotnych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji w renomowanych zagranicznych czasopismach i kilkunastu patentów, które opisują bezpieczne i proekologiczne metody przetwarzania ryb, za co otrzymał nagrodę Zachodniopomorskiego Nobla. Wraz z współpracownikami opracowuje metody otrzymywania wysokiej jakości żywności z surowców rybnych o niskiej jakości technologicznej, które w wyniku zmian klimatu i nieprawidłowej gospodarki człowieka mają coraz większy udział w przemyśle spożywczym. Zajmuje się również wpływem składowania chłodniczego i zamrażalniczego surowca rybnego na jakość gotowych produktów. Przedmiotem jego badań są właściwości i zastosowanie białek, enzymów i hydrolizatów pochodzących z surowców ubocznych w przemyśle rybnym. Z kolei współpracując z zakładami przemysłu rybnego opracowuje technologie zwiększające wydajność ryb solonych, marynowanych i wędzonych, jak również produktów z surimi oraz owoców morza, głównie poprzez zmniejszenie strat masy przetwarzanego surowca. Wypromował w sumie 50 inżynierów, magistrów i doktorów. Założył Studenckie Koło Naukowe Technologii Rybnej i Enzymów. Interesuje się również dodatkami do żywności i bezpieczeństwem żywności.

Dr hab. Joanna Trafiałek

Dr hab. Joanna Trafiałek jest profesorem uczelni w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z ponad 25 stażem pracy. Zainteresowania naukowe dotyczą całego łańcucha żywnościowego a związane są z wpływem technologii i higieny produkcji na jakość produktów finalnych, bezpieczeństwo żywności i zdrowie konsumentów.

Szczegółowe zainteresowania dotyczą bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w różnych branżach przemysłu spożywczego, higieny produkcji żywności typu food street, wpływu aktywności fizycznej dzieci na wskaźniki masy ciała (BMI, tłuszcz) i ciśnienia dzieci, preferencji konsumentów związanych z zakupami produktów ekologicznych, spożyciem cukru, słodzików i miodu, żywieniowych zachowań konsumentów w różnym wieku, w tym osób bezdomnych, oceny sposobu żywienia konsumentów oraz szacowania ryzyka na różnych etapach produkcji żywności.

Przykładowe badania dotyczą bezpieczeństwa żywności i systemów zarządzania u producentów mięsa, pieczywa, przypraw, jelit, osłonek, materiałów opakowaniowych, producentów żywności typu food street, jakości mikrobiologicznej produktów gotowych do spożycia, obecności zagrożeń fizycznych w produktach sypkich i znakowania żywności.

Większość zrealizowanych badań zostało wykonanych w międzynarodowych zespołach projektowych z naukowcami z np. Grecji, Niemiec, Tajlandii, Serbii, Bośni, Chorwacji, Turcji, Słowenii, Hiszpanii, Litwy etc.

Dr inż. Andrzej Montwiłł

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Z wykształcenia mechanik okrętowy. Doktorat z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 40 lat działa w gospodarce morskiej i śródlądowej zajmując różne stanowiska od mechanika okrętowego po Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (1998-2004) czy też Prezesa Żeglugi Bydgoskiej SA (2005-2009). Od 1996 roku wykładowca akademicki na Politechnice Morskiej w Szczecinie (wcześniej Akademia Morska w Szczecinie). Współzałożyciel  i członek Kapituły Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina  Biznes Club Szczecin. Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Od 1 stycznia 2023 roku Pełnomocnik Marszałka ds. odnawialnych źródeł energii i rozwoju technologii wodorowych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju gospodarki morskiej regionu, rozwoju gospodarki regionu opartej na odnawialnych źródłach energii i niskoemisyjności społeczności lokalnych.

PIOTR ĆWIKŁA

Urodzony 16.12.1972 r. w Resku. Od stycznia 1973 r. mieszkaniec Łobza . Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Starszy Inspektor BHP Oraz Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP Spełniających Wymagania Normy: PN-N 18001:2004). Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe. Swobodnie posługuję się trzema językami obcymi (j. angielski , j. niemiecki , j. Rosyjski). Dwukrotnie pełniłem funkcję z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, w Łobzie i Drawsku Pomorskim.

Kierownikiem ds. Jakości w dużej firmie branży automotive Kabel-Technik Polska Sp. zo.o. w Czaplinku.

W latach 2006-2010 i 2010-2014 byłem Radnym Rady Miejskiej w Łobzie (z-ca Przewodniczącego Rady). Sprawował również wiele funkcji społecznych ( Prezes MLKS Światowid – Łobez , Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego).

Dwie kadencje (2014-2018 , 2018 – nadal) pełni funkcje Burmistrza Łobza. Interesuje się psychologią , socjologią, poezją, kinem i teatrem. Był współautorem tworzonego na potrzeby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ʺRaportu o rzeczywistej sytuacji bezrobocia na terenie Powiatu Łobeskiego ʺ. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Jan Babczyszyn

animator kultury i wieloletni organizator wydarzeń kulturalnych, miłośnik dobrego smaku w każdej dziedzinie życia – zarówno na talerzu, jak i na scenie.
W przeszłości – jeszcze w trakcie studiów rozpoczął aktywnie działalność w ruchu tzw. kultury studenckiej. Po studiach kierował Centrum Kultury Akademii Medycznej “Medyk” i klubem “Eskulap”.
Tworzył i prowadził poznańskie biuro Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Na początku lat 90-tych XX wieku był współzałożycielem i dyrektorem pierwszej komercyjnej rozgłośni radiowej i  stacji telewizyjnej w Poznaniu: Radia S-Poznań i TV ES – Studio Prywatne Poznań.  W kolejnych latach był też współwłaścicielem i dyrektorem działających w Wielkopolsce: Radia 88.4 JAZZ FM, Radia 93,5 KLASYKA FM i Radia 103,4 POP FM. Przez wiele lat prowadził własną agencję koncertowo-impresaryjną „Music Collection Agency”, w ramach której organizował koncerty, festiwale oraz wydawał CD i DVD (ponad 50 tytułów).  Był też właścicielem i współwłaścicielem kilku lokali artystyczno-gastronomicznych w Poznaniu i na Dolnym Śląsku, między innymi takich jak: Restauracja Wielkopolska Zagroda i działająca przy niej scena kabaretowa Zenona Laskowika – Platforma Artystyczna  O.B.O.R.A. (Ostatni Bastion Obrony Rozumu Artystycznie), Restauracja Nalewka i działająca przy niej scena Muzyczna Waga oraz Kawiarnia-restauracja muzyczna “Pod pretekstem”.
Jest pomysłodawcą i był wieloletnim dyrektorem „Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku” w Poznaniu. Współpracuje z wieloma festiwalami kulinarnymi w kraju organizując konkursy produktów regionalnych i nalewek, w tym podczas imprez: „Europa na widelcu” we Wrocławiu, „Europejski Festiwal Smaku” w Lublinie czy „Karpaty na widelcu” w Rzeszowie.
Jest inicjatorem i współzałożycielem stowarzyszenia Polska Akademia Smaku, którym kierował przez blisko 10 lat.
Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Skrzynki – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego (www.instytutskrzynki.pl).
To samorządowa instytucja kultury, której siedziba znajduje się w Dworze Skrzynki (www.dworskrzynki.pl), gdzie działają między innymi: samorządowy ośrodek konferencyjno-szkoleniowy, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, restauracja, pokoje noclegowe, galeria fotografii i sala Pamięci i Tradycji. Instytut Skrzynki w ramach swoje działalności organizuje liczne konkursy kulinarne oraz jest operatorem powołanego z inicjatywy Jana Babczyszyna „Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” (www.smakipowiatupoznanskiego.pl)

Monika Bochenko Chrzanowska

Ekspertka w obszarze Zrównoważonego Rozwoju. Zajmuje się marketingiem zaangażowanym społecznie, komunikacją i edukacją w zakresie eko.
Na co dzień trenerka i wykładowczyni akademicka. Prowadzi i wspiera merytorycznie wydarzenia w regionie, takie jak konferencje, warsztaty szkoleniowe i eventy. W latach 2010-2018 Dyrektor w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz w latach 2015-2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. Specjalistka od tematów związanych z poszanowaniem środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Od 4 lat współrealizuje ogólnopolski projekt „Wolin z rybą na talerzu” realizowany w zakresie promocji polskich ryb i poszanowania środowiska wodnego.

Festiwal Smaków 2022